به گزارش روز دوشنبه ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد سیدعباس صالحی در حاشیه ششمین جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب گفت: ممکن است در یک روستا یا در اکثر روستاهای ما نهاد کتابخانه به معنای «کتابخانه» وجود نداشته باشد یا مدرسه‌ای داشته باشیم که کتابخانه در کنار آن نباشد، اما مساجد می‌توانند این قدرت و فرصت‌ را ایجاد کنند که به گسترش فضای کتابخوانی کمک کنند و خوشبختانه کانون‌های فرهنگی هنری مساجد این کارکرد را به نحو جدی داشته و دارند. وی با اشاره به ارتقای کارکردی کانون های فرهنگی هنری مساجد در سطح کلان کشور گفت: امروز کانون های فرهنگی مساجد نقطه سرمایه گذاری کمی و کیفی فرهنگی در کشور هستند. صالحی درباره تأثیر کانون های فرهنگی هنری مساجد بر ترویج و گسترش فرهنگ کتاب و کتابخوانی اظهارداشت: به نظر می‌رسد در میان ظرفیت های اجتماعی یکی از نهادهایی که گستره جغرافیایی قابل توجهی دارد، نهاد مسجد است. شاید در برخی روستاها بعضی نهادها مثل نهادهای آموزشی یا حتی بهداشتی درمانی وجود نداشته باشد اما «مسجد» فراگیرترین نهاد اجتماعی است که اگر نگوییم اکثریت قاطع روستاها، اما اکثر روستاهای ما دارای مسجد هستند. وی تصریح کرد: با توجه به چنین ظرفیتی‌که ما در فضای اجتماعی جامعه مسلمانان از جمله در ایران شاهد آن هستیم، نهاد مسجد می‌تواند به کمک بسیاری از اتفاقات آمده و بخش قابل توجهی از اتفاقات خوب را رقم بزند که یکی از این اتفاقات خوب، ارتقاء سطح مطالعه وکتاب و کتابخوانی است. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اضافه کرد: با همتی که پیش از این وجود داشته و در دوره اخیر هم مضاعف شده - شاهد تلاش کانون‌های فرهنگی هنری مساجد هستیم برای اینکه بتوانیم از نهاد مسجد به عنوان فرصتی برای ارتقای فرهنگی به طور عام و «حوزه کتاب و کتابخوانی» به طور خاص استفاده کنیم. وی ادامه داد: خوشبختانه امروز شاهد ارتقاء کارکردیِ کانون‌ها در سطح کلان کشور، به ویژه در روستاها در ارتباط با کتاب و کتابخوانی هستیم و این موضوع که امسال می‌بینیم بخش قابل توجهی از روستاهایی که به فضای روستاهای برگزیده‌ یا روستاهای قابل تقدیر راه یافتند، دارای کانون‌های فرهنگی هنری مساجد بوده‌اند و یا کانون فعالیت آنها در آنجا قرار داشته نشان دهنده همین اتفاق است. صالحی با تأکید بر لزوم توجه بیشتر به کانون‌های فرهنگی هنری مساجد اظهار داشت: کانون‌ها از یک‌سو می‌توانند کودکان و نوجوانان را به حوزه کتاب و کتابخوانی وارد ‌کنند و از سوی دیگر اقشار جنسیتی یعنی خانم‌ها و آقایان را با این حوزه ارتباط دهند و علاوه بر آن در فرصت‌های فراغتی که وجود دارد، می‌توانند برای ارتقای کتابخوانی زمینه‌سازی داشته باشند. بنابراین به نظر می‌رسد یکی از نهادهایی که هم به لحاظ کمی و هم به لحاظ کیفی باید بیش از گذشته برای آن سرمایه‌گذاری کنیم نهاد کانون‌های فرهنگی هنری مساجد است.