بهترین آموزشگاه زبانتعمیر مانیتور/ال سی دی/مانیتور …المنت میله ایخرید و فروش فن و پروانه فن یخچال …

۲هزار و ۷۶۸مستمری بگیر کرمانشاهی از طرح همسان‌سازی حقوق برخوردار شدند
«محسن رشیدی‌اقدام» اقدم روز پنجشنبه در گفت و گو با ایرنا، تعداد بیمه شدگان این صندوق در استان را ۹۰ هزار خانوار عنوان کرد و افزود: ۲ هزار و ۷۸۶مستمری بگیر در استان از مزایای این طرح بهره مند شده اند. مدیر صندوق اجتماعی بیمه روستاییان و عشایر استان کرمانشاه تصریح کرد: ما به تفاوت افزایش ۲۵ درصدی مستمری فروردین و اردیبهشت ماه همزمان با مستمری خرداد سال جاری به حساب مستمری بگیران واریز خواهد شد. او گفت: دریافتی افراد بیمه شده که در سالهای دور بازنشسته و مستمری بگیر شده اند، افزایش قابل توجه ای داشته است ولی دریافتی افرادی که اخیرا بازنشسته شده اند درصد کمتری افزایش یافته است. وی یادآور شد، از ابتدای  امسال تاکنون ۲ هزار و ۴۹ بیمه شده جدید عضو صندوق بیمه روستائیان و عشایر استان کرمانشاه شده اند. استان کرمانشاه ۲ میلیون نفر جمعیت ساکن در ۱۴ شهرستان، ۳۱ بخش، ۳۲ شهر، ۸۶ دهستان و ۲ هزار و ۵۹۵ آبادی دارد و ۲.۴ درصد جمعیت کشور در این استان سکونت می کنند که از این تعداد ۷۵ درصد در نقاط شهری و ۲۵ درصد در نقاط روستایی زندگی می کنند.