طحان نظیف:‌ ارسال نفتکش به لبنان جلوه‌ای روشن از اصل ۳ قانون اساسی است