دوزینگ پمپ .مترینگ پمپفروش ویلا در شمال متل قو | محمود …خدمات چاپ کارت پی وی سی پرسنلی …انواع خودکار با کیفیت مناسب خوشنویسی

شناخت استاندارد و تجربه‌ جهانی برای آموزش استاندارد ضروریست
علی خاکی صدیق امروز شنبه در این پیام با عنوان «آموزش استاندارد و استاندارد آموزش» اظهار داشت: استاندارد آموزش، بهینه‌سازی روش‌های آموختن، کنش‌های رفتاری شایسته و به‌کارگیری ابزارهای بایسته است که در هر کشوری بر مبنای «فرهنگ» ساماندهی می‌شود. استاندارد کردن آموزش و اجرای آموزش استاندارد برای افزایش اثربخشی آن، ضرورت زمانه است. فردا ۲۴ ژانویه مصادف است با روز جهانی آموزش. وی افزود: نکتۀ درخور توجه این است که ارتقای کیفیّت نظام آموزشی مرهون اعتلای کیفی و شخصیّتی استادان و آموزشگران است. رویکردسازندۀ سازمان‌های آموزشی برای احترام انسان و والایی شخصیّت او، یادگیری مادام‌العمر است. در این رویکرد، ارتباط معنایی آموزش و تجربه، پیوند درس‌های آموخته و تجربه‌های اندوخته‌شده است. به گزارش وزارت علوم در بخشی از این پیام خاکی صدیق با بیان اینکه روز جهانی آموزش (۲۴ ژانویه) انگیزه‌ای است تا اهمیّت و کارآمدی آموزش در اذهان انسان‌ها روشنگری شود و اثرات و ثمرات آن به چشم آید، اظهار داشت: «آموزش» و «پژوهش» بنیان‌های جدایی‌ناپذیر فرهنگ بشری هستند که پیوسته و با هم اثرگذاری دارند. حیات یک جامعه از پویایی و پایایی این دو مایه می‌گیرد. در این میان، فرصت‌هایی برای بهبود در فرایند انتقال فرهنگ از دانش و اخلاق، به وجود می‌آید که دستاورد خرد گروهی و تجربۀ جهانی است. وی افزود: آموزش استاندارد و استاندارد آموزش» مهم‌ترین نیاز امروزین جامعۀ انسانی است.  سال ۲۰۱۸ روز جهانی آموزش از سوی مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد و امسال سومین بار است که این روز در تقویم جهانی قرار گرفته است.