اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

اقدام رئیس جمهور در نمایش تصویر سردار سلیمانی در سازمان ملل خواست ملت‌های منطقه بود