فرفورژهچاپ انواع کارت پی وی سی PVC با …محصولات وینتکت- نمایندگی WINTACTطراح ، تولید کننده و مجری پوشش …

امامی به جای دفاع بازیگری می‌کند
به گزارش ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، نهمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهم امامی و دیگر متهمان به ریاست قاضی مسعودی مقام روز شنبه به صورت علنی برگزار شد.  در ابتدای این جلسه قاضی اسدالله مسعودی مقام از وکیل متهم امامی خواست در جایگاه قرار گیرد و با توجه به اینکه وکیل این متهم حضور نداشت، خطاب به متهم امامی گفت: باید وکیل در دادگاه حضور داشته باشد البته ایشان وقت دارد در صدا و سیما برود یا بادیگران مصاحبه کند، اما در دادگاه حضور ندارد؛ در صورت حاضر نبودن باید از دیگر متهمان شروع کنیم. در ادامه قاضی از وکیل متهم امیرفرزان راد خواست در جایگاه قرار گیرد. وکیل این متهم در جایگاه قرار گرفت و گفت: اینجانب به عنوان وکیل امیر فرزان راد در تمامی جلسات حضور داشتم و فقط شاهد خطابهگویی از طرف سایر اصحاب دعوی بودم. باتوجه به جرم موکل بنده باید اعلام کنم که من از موکل خودم اطلاع دقیقی ندارم و در حالی کهبرادر ایشان هم در دادگاه حضور دارند، اما هیچ کمکی به من در این رابطه نشده است. این وکیل ادامه داد: آیا با برخورد مجرمانه با فعالان اقتصادی آنان را از پذیرش هرگونه ریسک محروم نمی‌کنیم؟ آیا نظارتی به رفتار بانکوارد نیست؟ نگاه بانک مرکزی بر روی نظام بانکی ما کجا قرار گرفته است؟ وکیل متهم فرزان راد اظهار داشت: او از سال ۹۱ از کشور خارج شده است. این وکیل ادامه داد: گفته شده است چمدان‌های پول از ایران خارج و تحویل فرزان راد شده است و در نهایت او با پیامک گفته است کهپول را به فلان کارگردان و فلان بازیگر وارد کنید این را موضوعی برای تفهیم اتهام نمی‌دانم. در این بخش از دادگاه، نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و درباره کلیپ‌های پخش شده از تیم رسانه‌ای امامی در فضای مجازی،گفت: در چند روز گذشته مطالبی منتشر شده که لازم است پاسخ دهم، در ابتدا این سئوال مطرح می‌شود که چگونه جلسات دادگاه ازطرف برخی افراد ضبط می‌شود، برداشت از مستندات این است که امامی سکانس‌های نمایشنامه‌ای که دیگران نوشته‌اند را اجرا می‌کندو آقایان دیگر آن را در قالب کلیپ بعد از دادگاه در فضای مجازی منتشر می‌کنند. قهرمانی ادامه داد: در کجای کیفرخواست آمده است که امامی به خانم شیخی رشوه داده است که آنان در کلیپ آن را منتشر کرده‌اندهمچنین در این کلیپ آمده است که امامی به توسلی رشوه داده است؛ در کجای کیفرخواست چنین کلمه‌ای وجود دارد حتی سازمانبازرسی نگفته است. نماینده دادستان خطاب به متهم امامی گفت: آقای امامی شما درباره رشوه‌هایی که به زاهدی داده‌اید توضیح دهید. قهرمانی اضافه کرد: امامی حرف‌هایی را به ما منتسب می‌کند بعد می‌روند جواب حرف‌های انتسابی امامی به ما را در کلیپ می‌دهند. نماینده دادستان ادامه داد: در ردیابی‌های پول متوجه شدیم که پول‌ها به حساب عاشوری رفته است، بعد به ما می‌گویند شما می‌دانیدعاشوری کیست؛ عاشوری هرکه می‌خواهد باشد. نماینده دادستان ادامه داد: یک وکیلی به نام محمودی‌زاد تمام کارهای شرکت‌های متهم فرزان را انجام می‌داده است و با هماهنگی برایهمه شرکت‌ها ورشکستگی گرفته است. وقتی بازجویی کردیم چند شرکت معرفی کرد؛ یکی از همین شرکت‌ها پاک تجارت طوس است، امادر رابطه با اقدامات امامی و عاشوری هنوز کیفرخواستی صادر نکرده‌ایم و در حال بررسی موضوع هستیم. نماینده دادستان ادامه داد: امامی به جای اینکه دفاع از پرونده داشته باشد، کارهای بازیگری انجام می‌دهد. قاضی گفت: ما به این کلیپ‌ها توجه نداریم آزادند هرکاری می‌خواهند بکنند. دادگستری وارد این مقوله‌ها نمی‌شود، متهم یا وکیل اگرتوانایی دفاع داشته باشند آن مهم است، حواشی مهم نیست آزاد هستند علیه من همه حرفی بزنند. قاضی ادامه داد: شاید چند صباحی مطالبی را مطرح کنند، اما واقعیت مشخص خواهد شد قاطعانه می‌گویم که وکیل امامیکیفرخواست را نخوانده و پیوست‌ها را نخوانده است، حالا چه کسانی به این افراد می‌گویند اینطوری دفاع کنید نمی‌دانم، ولی آزادهستند هرطور می‌خواهند بنویسند، اما جواب آن‌ها از طرف خداوند متعال انجام خواهد شد. قاضی مسعودی مقام افزود: حداقل باید یک جلسه دفاع ماهیتی داشته باشند و بگویند کجای اتهامات و کیفرخواست غلط است، اگرادعای دادستان را رد کردند حکم به نفعشان است، اگر ادعای دادستان را رد نکردند حکم به ضررشان است. نماینده دادستان گفت: در پاسخ به صحبت‌های وکیل فرزان باید بگویم که تسهیلاتی که از بانک‌های سرمایه، رفاه و مسکن گرفته شده‌اند،در هیچکدام صلاحیت وجود نداشته است و در جاهایی سند مردم آورده شده است. به عنوان مثال سند برای بنیاد شهید بوده است جعلکردند و آن را به بانک دادند و تسهیلات گرفتند یا در جای دیگر سندی به نام آقای الف بوده است به نام آقای ب جعل کردند و تسهیلاتگرفتند. این فعالیت اقتصادی نیست. ادامه دارد...