۱۰۰ طرح در سفر رئیس‌ جمهوری به استان اردبیل تصویب شد
به گزارش روز یکشنبه ایرنا از روابط عمومی استانداری اردبیل،  سید صولت مرتضوی گفت:  از این تعداد ۲۴طرح مربوط به  حوزه زیر بنایی، هشت طرح در حوزه صنعت و معدن، سه طرح در حوزه نفت و انرژی،  هشت طرح در حوزه آب و خاک کشاورزی و پنج طرح نیز در حوزه اشتغال تصویب شده است. وی بیان کرد: همچنین ۱۶ طرح در حوزه بهداشت و درمان، ۲۱ طرح در حوزه فرهنگی و آموزشی و ۱۵طرح نیز در حوزه رفاه و اجتماعی جزء مصوبات سفر رئیس جمهوری بوده است. آیت الله رئیسی ، تعدادی از معاونان رئیس جمهوری و وزرای دولت جمعه گذشته در هشتمین سفر استانی خود میهمان مردم اردبیل بودند.