وزنه دقیق آزمایشگاهی کالیبراسیونقالبسازی و پرسکاریتعمیر تلویزیون _ نمایندگی تعمیرات …ساخت و نصب انواع برج نوری ( روشنایی …

پوتین و ترامپ با محور مبارزه با کرونا گفت‌وگو کردند