هم‌افزایی و مشارکت عامل ارتقاء دانش و بهبود عملکرد در حوزه زنان است

هم‌افزایی و مشارکت عامل ارتقاء دانش و بهبود عملکرد در حوزه زنان است
به گزارش روز سه شنبه ایرنا از معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، انسیه خزعلی در نشست راهبردی هفته گرامیداشت مقام زن و روز مادر که با حضور ۲۲ نماینده از دستگاههای اجرایی برگزار شد، ضمن تشکر از حضور به موقع، مستمر و فعال مشاوران و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی در امور زنان و خانواده، هم افزایی و مشارکت آنها را در راستای اجرایی کردن طرح ها و برنامه های پیش بینی شده این معاونت در بزرگداشت میلاد باسعادت دخت نبی اکرم(ص)، حضرت فاطمه زهرا(س) و گرامیداشت مقام زن و روز مادر موجب ارتقاء سطح دانش و بهبود عملکرد دستگاه‌ها در حوزه زنان قلمداد کرد. سپس هر یک از مشاوران و نمایندگان دستگاه های اجرایی به بیان برنامه‌ها و طرح‌های پیشنهادی خود جهت ارائه و اجرا در هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر پرداختند. همچنین برخی مشاوران ظرفیت ها و پتانسیل دستگاه‌ اجرایی خود را برای مشارکت، هم افزایی و اجرای طرح‌های مشترک با معاونت امور زنان و خانواده ارائه کردند. در این نشست نمایندگانی از دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت کشور، بسیج جامعه زنان، شهرداری تهران، وزارت صنعت معدن و تجارت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس و سازمان صدا و سیما حضور یافته و مشاوران و نمایندگان هریک از این دستگاه ها گزارش مکتوبی از مسائل و ظرفیت های دستگاهی خود را جهت بهره مندی در هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر به معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده ارائه کردند.