خرید گل وی آی پی شاپنمایندگی فعال بیمه البرز کد 6152دستگاه تسمه کشقالب بتن

۷۲۰ هزار پایه چراغ روشنایی معابر تعدیل شد
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، " محمد حسن متولی زاده" روز دوشنبه در جلسه ستاد مدیریت سوخت نیروگاه ها، صنایع و مدریریت مصرف انرژی در محل مرکز پایش صنعت برق افزود: هرپایه چراغ روشنایی معابر مصرفی معادل مصرف یک خانوار دارد که اصلاح و تعدیل آنها اثر مهمی در مدیریت مصرف برق دارد. وی ادامه داد: هزینه این روشنایی ها که ضروری هم نیستند معادل هزار لیتر سوخت نیروگاه ها است. مدیرعامل توانیر خاطرنشان کرد: این روشنایی معادل ۳ تن آلایندگی به همراه دارد. متولی زاده به رمزارزها و اثر آن در مصرف برق اشاره کرد و گفت: بیش از ۲۰۰ مگاوات برق رمز ارزهای مجاز در این مدت برای کمک به تامین برق با هماهنگی قطع شده است. وی ادامه داد: علاوه بر آن بابیش از ۴۵ هزار رمز ارز غیرمجاز برخوردشد. مدیرعامل توانیر به همکاری مردم در شناخت مرکزهای غیرمجاز رمز ارز اشاره و از اختصاص پاداش به این امر خبر داد. متولی زاده گفت: صنایع در این مدت همکاری خوبی با صنعت برق داشتند و بین ۱۵ تا ۲۰ درصد محدودیت برای آنها اعمال شد تا بتوان این شرایط را به خوبی پشت سرگذاشت. وی به احتمال بروز خاموشی در روز سه شنبه اشاره کرد و خواستار همکاری بیشتر مردم با رعایت صرفه جویی به میزان ۱۰ درصد شد. مدیرعامل توانیر به راه اندازی پویش همدلی انرژی برای تشویق مردم به صرفه جویی اشاره کرد و گفت: منافع حاصل از این طرح در هر منطقه به اموری مانند خرید دستگاه تنفس برای بیمارستان ها و سایر اقدام هایی از این دست اختصاص خواهدیافت.