اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

فیلمبرجام؛ دستاورد بدون جایگزین بایدن در انتخابات