میز کار تمام استیلتولید شیلنگهای فشار قوی و شیلنگهای …فروش انواع درب فلزی طرح دار- الماس …صندلی ماساژور بن کر Boncare k19

انتخاب رشته دکتری تخصصی ۱۴۰۰ دانشگاه آزاد آغاز شد
به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی داوطلبان مجاز به انتخاب رشته براساس کارنامه صادره از سوی سازمان سنجش آموزش می توانند متناسب با مجموعه امتحانی خود حداکثر تا ۸۰ رشته/ محل را در دانشگاه آزاد انتخاب کنند. داوطلبان لازم است با مراجعه به سامانه www.azmoon.org  دفترچه راهنمای انتخاب رشته را دریافت و درصورت دایر بودن رشته/ گرایش مورد تقاضای ایشان در دانشگاه آزاد از طریق سامانه مذکور انتخاب رشته کنند. داوطلبان لازم است با کد شناسه انتخاب رشته مندرج در ذیل کارنامه صادره از سوی سازمان سنجش آموزش وکد ملی اقدام به ورود به سامانه کرده وپس از پرداخت وجه ثبت نام نسبت به انتخاب رشته/محل های مورد نظر خود به ترتیب اولویت اقدام کنند.