باشگاه مشتریان با امکانات ویژه …خرید و فروش خانه و ملک در شهر ترکیهباربری یخچالدار مازند سرما(با مدیریت …زیتون و روغن زیتون

گالوپ:مشکلات اقتصادی موجب کاهش حمایت آمریکایی ها از محیط زیست شد
به گزارش ایرنا، در گزارش جدید نظرسنجی گالوپ آمده است: در سالجاری درصد حمایت مردم آمریکا از محیط زیست نسبت به چند سال گذشته، در رقابت سالانه اقتصاد و محیط زیست به پایین ترین حد خود رسیده است. طبق نتایج به دست آمده، یکی از پارامترهایی که بر رای درصد زیادی از مردم آمریکا درباره اقتصاد تاثیر می گذارد، نرخ اشتغال است به این صورت که هر چه نرخ بیکاری بیشتر باشد، شمار کمتری از مردم، حفظ محیط زیست را بر تقویت اقتصاد رو به زوال ارجحیت می دهند. در این چارچوب، دیدگاه جمهوری خواهان و دموکرات ها نیز مورد بررسی قرار گرفته است. با وجود آنکه افزایش نرخ بیکاری در سال گذشته میلادی به کاهش حمایت از محیط زیست منجر شد، باز هم دموکرات ها با درصد بسیار بالاتری نسبت به جمهوری خواهان، به حفظ محیط زیست رای دادند.  درحالی که آمریکا همچنان در حال بهبود وضعیت ناشی از شوک اقتصادی متاثر از پاندومی کرونا است آمریکایی ها در مورد "حفاظت از محیط زیست" یا "تقویت اقتصاد" به اختلاف نظر بیشتری نسبت به چندین سال اخیر رسیده اند تا جایی که در نظرسنجی اخیر که درباره تعیین ارجحیت حفاظت از محیط زیست و  رشد اقتصادی انجام شده است، اولویت ۵۰ درصد از پرسش شوندگان حفاظت از محیط زیست و  اولویت ۴۲ درصد افراد، رشد اقتصادی بوده است. گالوپ این سوال را  در طی سال های ۱۹۸۵ تا  ۲۰۰۰ میلادی پرسیده است، ولی از سال ۲۰۰۱ میلادی آن را درماه مارس هرسال به عنوان بخشی از نظرسنجی سالانه محیط زیستی اندازه گیری کرده است  و آخرین نتایج از نظر سنجی صورت گرفته در بازه زمانی یک  تا ۱۵ مارس۲۰۲۱ میلادی به دست آمده است. درحالی که امروزه آمریکایی ها با اختلاف کمی حمایت از محیط زیست را بر رشد اقتصادی اولویت می دهند، این  حمایت۵۰ درصدی از حمایت ۶۰ درصدی صورت گرفته در اوایل سال  ۲۰۲۰ (قبل از اعلام پاندومی کرونا) و ۶۵ درصدی سال ۲۰۱۹  میلادی به مراتب کمتر است. از سال ۱۹۸۵ تا ۲۰۰۰ میلادی به طور متوسط  ۶۶درصد آمریکایی ها گفته بودند که محیط زیست باید بر رشد اقتصادی ارجحیت داده شود. در ژانویه سال ۲۰۰۰ میلادی  ۷۰ درصد آمریکایی ها به محیط زیست رای دادند اما این درصد در سال بعد به ۵۷ درصد و تا سال ۲۰۰۳ میلادی به ۴۷ درصد سقوط کرد. در ماه می سال ۲۰۱۰ میلادی  یک بروزرسانی در طرح این سوال، به ره افتادن موجی را در حمایت از محیط زیست را نشان داد که بازتابی از عکس العمل افکارعمومی به نشت نفت خام  در خلیج مکزیک در آوریل ۲۰۱۰ میلادی بود که بزرگ ترین نشت نفتی در تاریخ حفاری دریایی است. **در اولویت قرار دادن اقتصاد، پیوند نزدیکی با نرخ اشتغال دارد همانطور که گالوپ به تازگی گزارش داده است، دیدگاه آمریکایی ها درباره تعیین اولویت "حمایت از محیط زیست" و "رشد اقتصادی " بسته به شرایط اقتصادی کشور متغیر است. به طور کلی، هرچه نرخ بیکاری بالاتر باشد درصد اولویت دهی به رشد اقتصادی نیز بالاتر می رود. در نظر سنجی سالانه گالوپ،  دیدگاه آمریکایی ها درخصوص حفاظت از محیط زیست با نرخ بیکاری ماه قبل آن مقایسه می شود. پس از یک دهه، امسال با توجه به افزایش نرخ بیکاری نسبت به قبل از پاندومی کرونا در سال۲۰۲۰ میلادی، درصد آمریکایی هایی که با استناد به وضعیت اقتصاد، اولویت خود را به اقتصاد داده اند، افزایش یافته است. **جمهوری خواهان طرفدار اقتصاد نسبت به سال گذشته، بیشتر انتظار می رفت که هردو حزب دمکرات و جمهوری خواه، اقتصاد را بر حفاظت از محیط زیست ترجیح دهند اما درصدهای به دست آمده به شدت متفاوت اند : در حال حاضر ۶۸ درصد جمهوری خواهان (نسبت به ۵۴ درصد سال پیش) در برابر ۲۳ درصد دموکرات ها (نسبت به ۱۶ درصد سال پیش) می گویند که اقتصاد باید در اولویت باشد. در همین حال ۲۲ درصد جمهوری خواهان (نسبت به ۳۶ درصد در سال ۲۰۲۰) در برابر ۷۱ درصد دموکرات ها (نسبت به ۸۱ درصد در سال ۲۰۲۰) محیط زیست را در اولویت قرار می دهند. به طور کلی اگرچه که دیدگاه دو گروه حزبی در طول ۲ دهه گذشته با توجه به نرخ بیکاری تغییر کرده است، با کاهش نرخ بیکاری  از سال ۲۰۰۹ تا مارس ۲۰۲۰ میلادی، دموکرات ها در اولویت دهی به اقتصاد بی میل شدند. در همین حال، اولویت دهی جمهوری خواهان به اقتصاد فقط اندکی کمرنگ تر شده است که نشان می دهد اولویت بندی رشد اقتصادی بر محیط زیست، برای آنها تبدیل به یک معیار شده است. ** سخن آخر جو بایدن رییس جمهوری آمریکا، روز نخست ریاستش را با امضای دستوراتی اجرایی در راستای اهداف محیط زیستی اش آغاز کرد. وی  مجوز بازگشت آمریکا به پیمان بین المللی آب و هوایی پاریس را صادر  و مجوزهای ساخت و ساز فدرال برای خط لوله نفتی " کی استون ایکس ال"   Keystone XL را لغو کرد. هردو تصمیم در راستای اقتصاد، نرخ اشتغال مردم آمریکا و رقابت تجاری، عاری از ریسک نیستند که بدون شک صدای آن از سوی بخش زیادی از آمریکایی هایی که اقتصاد را بر محیط زیست ارجحیت می دهند، به گوش خواهد رسید. در همین حال،   همانطور که نتایج  نظرسنجی گالوپ در سال ۲۰۱۹ نشان می داد، بسیاری از مردم آمریکا بدون شک باور دارند که تلاش برای جلوگیری از گرم شدن کره زمین به  رشد اقتصاد کمک خواهد کرد. صرف نظر از چالش های اقتصادی سال گذشته، تعداد اندکی از آمریکایی ها هنوز در مقابل رشد اقتصادی، برای حفاظت از محیط زیست ارزش بیشتری قائل اند.   به احتمال زیاد در طی ماه های آینده با بهبود اوضاع اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری، احساسات محیط زیستی دوباره جایگاه خود را به دست خواهد آورد. https://news.gallup.com/poll/۳۴۴۲۵۲/americans-emphasis-environmental-protection-shrinks.aspx