لینک خبر اخبار مهم
این روزنامه افزود: هیات تدوین بیانیه، نخستین جلسه خود را فردا (جمعه) با حضور دیاب در کاخ نخست وزیری در مرکز بیروت برای بررسی بندها و محورهای آن تشکیل خواهد داد. الجمهوریه خاطر نشان کرد: پیش نویس بیانیه سه بند و محور مهم دارد که در محور نخست به بحران اقتصادی، مالی و بانکی لبنان و راه های رویارویی و حل این بحران اشاره شده است. این روزنامه لبنانی نوشت: در محور دوم بر حق حاکمیت ملی، تمامیت سرزمینی و حفظ مقاومت و پشتیبانی از مثلت «ملت – ارتش – مقاومت» تاکید شده است. الجمهوریه اضافه کرد: محور سوم پیش نویس بیانیه رسمی دولت خواستار تقویت و توسعه روابط لبنان با کشورهای عربی، اروپایی و سازمان ها و نهادهای بین المللی و جامعه جهانی شده است. در این ارتباط، نخست وزیر لبنان امروز با سفیران فرانسه، سوییس، اتحادیه اروپا و انگلیس در بیروت دیدار و گفت وگو می کند. میشل عون» رییس جمهوری لبنان نیز دیروز (چهارشنبه) در نخستین جلسه هیات دولت جدید گفت که این دولت باید اعتماد مردم و جامعه جهانی را جلب کند. در صدمین روز جنبش اعتراضی مردم لبنان بامداد روز چهارشنبه هیات دولت جدید با  ۲۰ وزیر (۱۰ مسلمان و ۱۰ مسیحی) فن سالار و غیر حزبی که ۶ تن از آن زن هستند، تشکیل و موفق شد تاییدیه و امضای رییس جمهوری را بگیرد. دولت جدید باید ظرف روزهای آینده بیانیه رسمی خود را به نمایندگان مجلس لبنان برای تایید آنان ارایه و رای اعتمادشان را جلب کند.