اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

معاون شهردار تهران: حمل و نقل عمومی و ترافیک از مهمترین موضوعات شهری است
به گزارش ایرنا، مجتبی شفیعی روز دوشنبه در بیست و هشتمین نشست تخصصی کمیسیون حمل‌ونقل و ترافیک مجمع شهرداران کلان‌شهرهای ایران با بیان اینکه شرایطی که هم اکنون در آن قرار داریم، شرایط بی‌نظیری است، گفت: در این ۲۰ سال فعالیت در حوزه حمل‌ونقل، به یاد ندارم که این میزان همدلی و هماهنگی در این حوزه شکل گرفته باشد.  وی اظهار امیدواری کرد که این نشست‌ها و کمیته‌ها سبب ایجاد هم‌افزایی بیشتر میان کلان‌شهرها باشد و گفت: این هم‌افزایی برای تحقق اهداف اصلی است که همگی اعتقاد داریم این هدف، توسعه حمل و نقل عمومی است، چرا که مهم‌ترین موضوع مدیریت شهری و به تناسب مهم‌ترین دغدغه مردم دنیا در همه شهرها حمل‌ونقل و ترافیک است و امیدوارم در جهت بهبود شرایط زندگی شهروندان که متاثر از حمل‌ونقل و ترافیک است، کارهای مهمی انجام شود.  حذف اعتبارات شهرداری‌ها در لایحه بودجه برخلاف عدالت اجتماعی است همچنین دبیر کل مجمع شهرداران کلان‌شهرهای ایران در این نشست به لایحه بودجه ۱۴۰۱ کشور اشاره کرد و گفت: هم اکنون که فصل بررسی لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی است، مجمع شهرداران کلان‌شهرها در حال رایزنی برای تامین بودجه مورد نظر شهرداری‌های کشور است.  احسان متولیان ادامه داد: متاسفانه به دلیل محدودیت‌هایی که دولت در تامین منابع مالی دارد، بسیاری از موارد بودجه‌ای شهرداری حذف شده است.  وی از اعضای کمیسیون حمل و نقل و ترافیک مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران درخواست کرد تا از پتانسیل نمایندگان استانی برای اجحافی که در حق شهرداری‌ها می‌شود، استفاده کنند.  دبیرکل مجمع کلان‌شهرهای ایران با بیان اینکهرییس جمهور با شعار عدالت اجتماعی روی کار آمده است، یکی از مباحث مهم عدالت اجتماعی را حمل‌ونقل عنوان کرد و گفت: اگر اعتبارات شهرداری‌ها به همین صورتی که در لایحه بودجه آورده شده، از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم تصویب شود، از عدالت اجتماعی غفلت می‌شود و بسیاری از شهرداری‌های کلانشهرها با دست خالی مشغول کار خواهند شد.