اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

لزوم حذف تهدید و مقایسه در ارتباط با دانش‌آموزان پس از تعطیلی ۲ ساله
شبنم مقتدری روز جمعه در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی ایرنا افزود: در حال حاضر با بازگشایی مدارس و مراکز آموزشی پس از ۲ سال از همه‌گیری کرونا، شیوه برقراری ارتباط موثر با دانش‌آموزان و چگونگی مدیریت کودکان و نوجوانان در محیط‌های آموزشی اهمیت شایاتی یافته است. وی تصریح کرد: مقاومت در برابر والدین برای حضور در مدرسه و کلاس‌های آموزشی، تغییرات خلق و خو و افت تحصیلی دانش‌آموزان از جمله تبعات تعطیلی مدارس و مراکز آموزشی است که اکنون از جانب برخی والدین و مدرسین مطرح می‌شود. مقتدری عنوان کرد: در این شرایط به منظور بازگشت به وضعیت نرمال باید ترکیبی از دانش و بینش مورد توجه قرار گیرد. دانش، آموزش و بینش پرورش است؛ در کنار علم و دانش باید توانایی افزایش آگاهی، شناخت و انتخاب به دانش‌آموزان تعلیم داده شود. با افزایش آگاهی و آموزش، ذهن کودک پرورش پیدا می‌کند. وی توضیح داد: در نقش پدر و مادر و معلم همچنین راه‌حل ارائه نشود. بلکه راه و مسیر مشخص شود. در طول مسیر نیز برای رسیدن به مقصد فرزندان را برای انتخاب‌های آگاهانه همراهی کرده و در حقیقت «به جای ماهی دادن ماهیگیری را به کودکان بیاموزیم.» این کارشناس اضافه کرد: به کودکان و نوجوانان چگونگی زندگی در لحظه و لذت بردن از مسیر (دستیابی به اهداف) را آموزش داده و در این راه دشواری‌های مسیر و تفاوت درد از رنج را شرح دهیم؛ درد تحمیل شده و اجبار است. اما رنج یک انتخاب محسوب می‌شود. در عوض انکار و همچنین فرار از درد و رنج، با تکیه بر آگاهی به این رنج معنا بخشیم. ضرورت معنابخشی به زندگی دانش‌آموزان از طریق تعیین هدف وی توضیح داد: یکی از راه‌های اساسی جهت معنابخشی به این زندگی درخواست والدین از فرزندان برای تعیین و انتخاب اهداف و مقاصد دست‌یافتنی است. این اهداف باید با توجه به شرایط و موقعیت دانش‌آموز تعیین شود. مقایسه ممنوع مقتدری اظهار داشت: به منظور برقراری ارتباط موثر با نوجوانان از مقایسه پرهیز شود. در صورت نیاز به نقد و انتقاد، ابتدا به نقاط قوت فرزندان اشاره کرده و سپس انتقادات در قالب "پیشنهادات" مطرح شود. به منظور برقراری ارتباط موثر با نوجوانان از مقایسه پرهیز شود. در صورت نیاز به نقد و انتقاد، ابتدا به نقاط قوت فرزندان اشاره کرده و سپس انتقادات در قالب "پیشنهادات" مطرح شود این روان‌درمانگر اضافه کرد: برای افزایش اثرگذاری در ارائه پیشنهادات و انتقادات نیز باید ابتدا با دانش‌آموزان همدلی کرده و از دیدگاه یک نوجوان وقایع و رویدادها را نگریسته و تحلیل کرد. قضاوت و تهدید؛ موانع ارتباطی با کودک و نوجوان عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره یادآور شد: از موانع ارتباطی همچون قضاوت کردن، دستور دادن و تهدید کردن نیز پرهیز شود. حذف این مولفه‌ها در تعامل با کودک و نوجوان اثرگذاری گفته‌ها، درخواست‌ها و نصایح را افزایش خواهد داد. به گزارش ایرنا، مدارس سراسر کشور پس از ۲ سال همه‌گیری کرونا در روز ۱۴ فروردین ۱۴۰۱ با ابلاغ مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا بازگشایی شد. این بازگشایی به اذعان شماری از والدین و کادر آموزشی اکنون با مقاومت برای حضور در مدرسه، تغییرات خلق وخو، کاهش ارتباطات اجتماعی و مهارت‌های زندگی، تضعیف هویت دانش‌آموزی، افت تحصیلی، کاهش میزان یادگیری، تضعیف مهارت خواندن و نوشتن، حل مساله و درک مطلب روبه‌رو شده است.