سالمندان گیلان برای دریافت واکسن در منزل با ۴۴۰١ تماس گیرند
به گزارش روز یکشنبه پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، افرادی که به دلیل کهولت سن، معلولیت و یا ناتوانی جسمی و حرکتی امکان حضور در مراکز واکسیناسیون را ندارند در منزل واکسن دریافت خواهند کرد. بر اساس این گزارش، سالمندان می‌توانند برای دریافت واکسن با شماره تلفن ۴۴۰۱ تماس بگیرند تا در فهرست نوبت تزریق واکسن در منزل قرار گیرند. تاکنون یک میلیون و ۸۰۱ هزار و ۸۵۱ نفر معادل ۱. ۸۴ درصد در استان گیلان دز نخست و ۸۳۷ هزار و ١٠ نفر معادل ١. ٣٩ درصد دز دوم واکسن کرونا را دریافت کرده اند.  واکسیناسیون به همراه رعایت پروتکل های بهداشتی راه قطع زنجیره انتقال ویروس کرونا است. گیلان با دو و نیم میلیون نفر جمعیت یکی از نخستین استان های درگیر شیوع کرونا در کشور بود.