کلینیک زیبایی و رفع موهای زائد …فنر های پیچشی و فنر فرمدارآموزشگاه زبان چینی شرق تهراندستگاه سیل لیوان

حمایت از مقاومت فلسطین در نیویورک
به گزارش ایرنا،  "اعتراض فلسطین آزاد باید گردد" در خارج از کنسولگری اسرائیل در منهتن آغاز شد. پلیس نیویورک پیاده روها را برای جلوگیری از ازدحام جمعیت و خارج از خیابان، حصارکشی کرده بود. گفته می‌شود به کارکنان نمایندگی و کنسولگری رژیم صهیونیستی در نیویورک دستور داده شد که زودتر از زمان تظاهرات، دفاتر خود را ترک کنند. معترضان با سردادن شعارهایی خواستار آزادی فلسطین و همبستگی با قدس ، غزه و تمام سرزمینهای اشغالی شدند. قرار است تجمع اعتراضی دیگری در روزهای شنبه و یکشنبه در مناطق دیگر ایالت نیویورک و نیوجرسی برگزار شود.