معافیت مالیاتیاستخدام مدرس زبان المانی زبان ترکی …تسمه حمل بار تسمه باربرداریهولتر مانیتورینگ ECG قلب NORAV …

ادامه شیوع کرونا؛ شرکت های  هواپیمایی جهان روی خط زیان