موسسه زبان نگارارائه انواع دستگاه حضور و غیابمعافیت مالیاتیپیچ شیروانی سرمته ایی با واشر ضدآب …

برنامه‌های چهارشنبه ۱۲ آذر مدرسه تلویزیونی
به گزارش عصر سه شنبه مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن در روز چهارشنبه ۱۲ آذر ماه ۱۳۹۹ پخش می‌شود به شرح زیر است: شبکه ‌آموزش:  آموزش درس تربیت‌بدنی ????ساعت ۷:۴۵تا ۸ ????????فنی و حرفه ای و کاردانش : ????ساعت٨  تا ٨:٣٠  دانش فنی تخصصی پودمان یک  - پایه ۱۲ - رشته تربیت بدنی - شاخه  فنی و حرفه ای   ????ساعت٨:٣٠ تا٩ ارتباط موثر شایستگی فصل دوم  - پایه ۱۰ -رشته خدمات - شاخه فنی وحرفه ای و کاردانش ????ساعت ۹تا۹:۳۰ طراحی وب پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی- پایه ۱۲ - رشته شبکه ونرم افزار -شاخه  فنی و حرفه ای    ????ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵ سیستم فن خنک کننده دمای موتور -  پایه ۱۲ -  رشته مکانیک خودرو  - شاخه فنی و حرفه ای ????ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰  انواع سیستم ترمز کاسه ای خودرو -پایه ۱۱ - رشته مکانیک خودرو - شاخه فنی و حرفه ای             ???????????????????????? ۶پایه ابتدایی: ????ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠    بازی و ریاضی        پایه اول ????ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰ علوم تجربی و تفکر         پایه  دوم    ????ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰  فارسی و نگارش         پایه سوم   ????ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰   مطالعات و مهارت های اجتماعی          پایه چهارم ????ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰  بازی و ریاضی         پایه پنجم   ????ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰    بازی و ریاضی        پایه ششم ????ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰ آموزش نوآموزان   پیش دبستانی ...............‌.‌????????۰۰۰۰۰۰۰۰۰  ???? ????متوسطه اول: ????ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰ ادبیات فارسی  - درس ۸              پایه هفتم  ????ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰ ادبیات فارسی  - درس ۸  آزادگی پایه هشتم  ????ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ ادبیات فارسی  - درس ۸  قسمت اول پایه نهم    ......‌......????????????     ...‌....       ????دوره آموزش مجازی متوسطه ????ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ :     رشد حرفه ای معلمان -  درس پژوهی  ???? ????متوسطه دوم  :  ???? ساعت ١۶:٣٠ تا١٧:۰۰   شیمی دو -  پایه ۱۱ -  رشته علوم تجربی  و ریاضی فیزیک       ???? ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠   شیمی سه   - پایه ۱۲-  رشته علوم تجربی  و ریاضی فیزیک     ????ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰ شیمی یک   - پایه ۱۰ - علوم تجربی و ریاضی فیزیک   ????ساعت ۲۰:۰۰تا۲۰:۲۵  ریاضی ۳ - پایه ۱۲ - رشته علوم تجربی  ????ساعت ۲۰:۲۵تا ۲۰:۵۰ ریاضی ۲-پایه ۱۱ - رشته علوم تجربی          ????چهارشنبه۱۲آذر????شبکه ۴ ????ساعت۷:۳۰درس جغرافیای۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی. ????ساعت۸ درس فلسفه۱پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی. ????ساعت۸:۳۰درس تاریخ۱پایه۱۰ادبیات وعلوم انسانی . ????ساعت۱۰:۱۵درس ریاضی وآمار۲ پایه۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی. ????ساعت۱۰:۴۵درس اقتصادپایه۱۰و۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی. ????ساعت۱۱:۱۵درس دین وزندگی۳پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی. ????ساعت۱۱:۴۵درس ریاضی گسسته پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک. ????ساعت۱۲:۱۵درس  فیزیک۲ پایه۱۱رشته ریاضی فیریک. ????ساعت۱۲:۴۵درس ریاضی گسسته پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک. ????ساعت۱۳:۱۵درس فیزیک۲ پایه۱۱ رشته ریاضی فیزیک ???????? چهارشنبه  ۱۲ آذر????????شبکه قران ومعارف اسلامی. ......صبح....... ????ساعت۱۱ درس هدیه های آسمانی   پنجم  دبستان. ????ساعت۱۱:۳۰ درس آموزش قرآن  پنجم  دبستان. ........عصر........... ????ساعت۱۵ آموزش قرآن پایه نهم متوسط اول  ????ساعت۱۵:۳۰  دین و زندگی یک پایه دهم بخش قران رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری