اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

سه بانوی تنیس روی میز ایران در گرجستان برنز گرفتند