گیربکس خورشیدی الکتروشایلی نماینده خرید و فروش …همساده ها راهی اسان برای مدیریت …هولتر فشار خون NORAV آلمان

برنامه‌های درسی سه شنبه۲۹ مهر مدرسه تلویزیونی
به گزارش شب دوشنبه مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن در روزسه شنبه۲۹ مهر ماه ۱۳۹۹ پخش می‌شود به شرح زیر است: شبکه ‌آموزش: ساعت ۷:۴۵تا ۸ آموزش درس تربیت‌بدنی فنی و حرفه ای و کاردانش : ساعت٨  تا ٨:٣٠آموزش نرم افزار اتوکدجلسه ۶  تمامی پایه‌ها مشترک رشته‌های معماری و فنی و حرفه ای ساعت٨:٣٠ تا٩طراحی یک جلسه ۴ پایه ۱۰رشته گرافیک و نقاشی شاخه کار دانش و فنی حرفه ای  ساعت ۹تا۹:۳۰ طراحی و دوخت لباس بچه گانه پایه ۱۱ شاخه  فنی وحرفه ای   ساعت ۲۰:۵۰تا ۲۱:۱۵ آشنایی با موزه ها وپنجره ها رشته تصویر سازی پایه ۱۲ کار دانش ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰متره و براورد رشته نقشه کشی معماری پایه۱۲ شاخه فنی و حرفه ای و معماری پایه ابتدایی: ساعت۱۰:۳۰تا ١١فارسی و نگارش پایه اول ساعت ١١ تا۱۱:۳۰فارسی و نگارش  پایه دوم ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه سوم ساعت۱۲تا۱۲:۳۰بازی و ریاضی پایه چهارم ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳فارسی و نگارش پایه پنجم  ساعت۱۳تا۱۳:۳۰مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه ششم ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰ آموزش نوآموزان پیش دبستانی متوسطه اول: ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵علوم تجربی مواد و الفبای زندگی پایه هفتم ساعت۱۵تا۱۵:۳۰علوم تجربی از درون اتم چه خبر پایه هشتم  ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶علوم تجربی رفتار اتم با یکدیگر پایه نهم  دوره آموزش مجازی متوسطه : ساعت ١۶تا ١۶:٣٠آموزش مجازی الگوهای تلفیقی آموزش متوسطه دوم  :  ساعت ١۶:٣٠ تا١٧زیست شناسی۲ پایه ۱۱رشته علوم تجربی   ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠زیست شناسی۳ پایه ۱۲علوم تجربی   ساعت ١٧:٣٠ تا١٨شیمی۲ پایه ۱۱ علوم تجربی و ریاضی فیزیک   ساعت ٢٠تا٢:٢۵  فیزیک ۲ خطوط میدان پایه۱۱ رشته علوم تجربی  ساعت٢٠:٢۵تا٢:۵٠  فیزیک ۳  درس شتاب متوسط و لحظه ای پایه ۱۲ رشته علوم تجربی شبکه چهار: ساعت۷:۳۰درس جامعه شناسی ۳پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی. ساعت۸درس دین وزندگی۲پایه۱۱  رشته ادبیات وعلوم انسانی. ساعت۸:۳۰درس دین وزندگی۱پایه۱۰ادبیات وعلوم انسانی . ساعت۱۰:۱۵درس فلسفه۲پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی. ساعت۱۰:۴۵درس زبان خارجی۳پایه۱۲مشترک تمام رشته ها. ساعت۱۱:۱۵درس فارسی۱پایه۱۰مشترک تمامی رشته ها. ساعت۱۱:۴۵درس روانشناسی پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی. ساعت۱۲:۱۵درس هندسه۱پایه۱۰رشته ریاضی فیزیک. ساعت۱۲:۴۵درس آمارواحتمال پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک. ساعت۱۳:۱۵درس هندسه۱پایه۱۰رشته ریاضی فیزیک. شبکه قرآن ومعارف اسلامی: ساعت۱۱درس هدیه های آسمانی چهارم  دبستان ساعت۱۱:۳۰درس آموزش قرآن پایه چهارم ساعت۱۵احکام۳پایه ۱۲علوم و معارف اسلامی ساعت۱۵:۳۰تاریخ اسلام ۳پایه ۱۲علوم و معارف اسلامی ساعت۱۶علوم و معارف قرآنی۲پایه ۱۱رشته علوم و معارف اسلامی ساعت۱۶:۳۰پیام های آسمانی درس سوم جلسه دوم پایه ۸متوسطه دوره اول.