وضعیت مخازن سوخت دوم نیروگاه‌های برق خراسان بهتر از پارسال است
هاشم مرتضوی روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: امسال وضعیت سرویس دهی شرکت پخش فرآورده های نفتی برای توزیع سوخت دوم (گازوئیل) بین نیروگاه های برق استان های خراسان بهتر از سال گذشته بوده است. وی ادامه داد: هم‌اینک اکثر نیروگاه های برق سه استان خراسان گاز مصرف می کنند اما از ۲ روز پیش قطعی سالانه گاز نیروگاه ها آغاز شده است و تداوم این وضعیت بستگی به وضعیت سرمای هوا و افزایش مصرف گاز توسط مشترکان دارد. مدیرعامل شرکت تولید برق خراسان گفت: هر ساله با آغاز فصل سرما و افزایش مصرف گاز، نیروگاه ها و واحدهای صنعتی در برنامه قطعی گاز قرار می گیرند و به آنها اعلام می شود که استفاده از سوخت دوم را در دستور کار قرار دهند. وی افزود: هم اینک بیش از ۸۰ درصد مخازن نیروگاه های سه استان خراسان از سوخت دوم تکمیل شده است و به جز نیروگاه توس، در حوالی مشهد، هیچ یک از نیروگاه های استانهای خراسان قابلیت مازوت سوزی ندارند. مرتضوی ادامه داد: هم‌اینک ۹ نیروگاه در استانهای خراسان رضوی، خراسان شمالی و خراسان جنوبی در مدار فعالیت قرار دارند و تعمیرات پیشگیرانه برخی نیروگاه های سنتی و خروج آنها از مدار نیز عموما در نیمه دوم سال انجام می گیرد. شرکت تولید برق خراسان نماینده شرکت مادرتخصصی برق حرارتی در سه استان خراسان رضوی، خراسان جنوبی و خراسان شمالی است و بازده نیروگاه های منصوبه در این سه استان ۳۸.۲۷ درصد است.