به گزارش روز چهارشنبه دانشگاه علوم پزشکی ایران، علی اکبر حقدوست  در جشنواره وثوق که در دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد، اظهار داشت: برای ارتقای فرهنگ جامعه و تعالی انسانی، قانون و مقررات لازم است تا افراد با مدنیت بیشتر زندگی کنند ولی این کافی نیست بلکه کشش و انگیزه درونی افراد هم برای تعالی مورد نیاز است که برخی از ابزارهای کششی از جنس مادیات و ارتقای رتبه و جایگاه اجتماعی است و برخی از جنس فرهنگ است. وی افزود: در ساختار فکری جامعه شناسی، افرادی که الگو هستند، هدایت کننده جامعه به سمت و سو خاص هستند. معاون وزیر بهداشت به تشریح ابعاد شخصیتی مرحوم پروانه وثوق سرطان شناس کودک پرداخت و یادآور شد:  وی یک استاد بزرگ و با روح متعالی بود که جایگاه خاصی دارد و ماندگار شد، لذا باید این جشنواره ها هم بهانه ای برای ارتقاء فضائل اخلاقی افراد و انسان سازی باشد. حقدوست خاطرنشان کرد:  این جشنواره پررونق تر و الهام بخش تر در مسیر یادگیری دانشجویان از روح متعالی بزرگانی باشد که نقش هدایتی برای ما داشتند. به گزارش ایرنا، پروانه وثوق  متولد اسفند ۱۳۱۴، همدان دارای مدرک فوق تخصص خون و سرطان‌شناسی کودکان، رییس هیات امنای بیمارستان محک و عضو فرهنگستان علوم پزشکی ایران بود. وی همچنین در بیمارستان‌های علی اصغر، مفید و کودکان تهران به مداوای کودکان مبتلا به سرطان می‌پرداخت. وی را «فرشته نجات کودکان سرطانی ایران» می‌نامیدند.