ابراز امیدواری گروسی برای دیدار با وزیر خارجه ایران
گروسی در مصاحبه با شبکه ان بی سی آمریکا با بیان اینکه هیچگاه با وزیر خارجه جدید ایران صحبت نکرده ام، افزود امیدوارم به زودی فرصتی برای دیدار با او داشته باشم. زیر این امر اهمیت دارد. بنابراین وقتی مشکلی و  سوء تفاهمی به وجود می آید، وقتی اختلاف نظر ایجاد می شود، می توانیم درباره آن صحبت کنیم. وی ادامه داد قبلا این امکان را داشتم و تصور می کنم شرایط عادی را دوباره بدست آورم. گروسی تاکید کرد که  وی هم اکنون هیچ نشانه ای از تلاش ایران برای دستیابی به بمب هسته ای نمی بیند. وی همچنین درباره کره شمالی افزود جهان باید به کره شمالی نگاه کند تا درک کند چه چیزی در خطر است. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی اضافه کرد مساله کره شمالی باید به ما یادآوری کند اگر تلاش های دیپلماتیک با شکست مواجه شوند چه اتفاقی خواهد افتاد. این یک مثال واضح، یک نشانه و یک چراغ راهنما است. این خبر در حال تکمیل است.