رزمایش مشترک جمهوری آذربایجان و ترکیه در نخجوان
 به گزارش ایرنا به نقل از وزارت دفاع جمهوری آذربایجان ، این تمرینات نظامی مشترک بعنوان " برادری پایدار – 2021  " با مشارکت واحدهای نیروی ویژه و کماندوها و نیز یگان های نیروهای مختلف دو کشور برگزار می شود . وزارت دفاع جمهوری آذربایجان به تعداد نیروهای حاضر و تجهیزات نظامی مورد استفاده  در این رزمایش و مدت آن اشاره ای نکرده است . جمهوری آذربایجان پیش از این نیز میزبان رزمایش نظامی مشترک سه جانبه نیروهای این کشور ، ترکیه و پاکستان بوده است . تمرینات نظامی مشترک نیروهای جمهوری آذربایجان ، ترکیه و پاکستان 12 سپتامبر ( 21 شهریور ) آغاز شده و امروز ( دوشنبه ) به پایان رسید .