اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

مردم به فراخوانهای ضدانقلاب پاسخ منفی دادند/ آرامش در همه شهرهای ایران برقرار است