فروش دستگاه تشخیص رنگ بدنه اتومبیلفروش مخزن آب و تانکر و منبع پلی …سفارش ساخت انواع کمپ های پیش ساختهثبت شرکت تولید الکل و مواد ضد عفونی

به گزارش روز شنبه ایرنا از روزنامه گاردین چاپ لندن؛ پژوهشگران دریافته اند که ذرات سمی ناشی از آتش سوزی های گسترده ۱۰ برابر بیشتر از انواع آلودگی ها، موجب بیماری های دستگاه تنفسی منجر به  بستری شدن در بیمارستان ها می شود. دود ضخیم و خاکستری رنگی که در پائیز و زمستان ها آسمان کالیفرنیا را می پوشاند، ممکن است از گاز و دود انتشار یافته از احتراق موتور خودرورها و دیگر منابع، بسیار زیان بارتر باشد. نتیجه این گزارش که در پایان شدیدترین آتش سوزی گسترده فصلی این ایالت منتشر می شود، شواهد و مدارک فزاینده را تائید می کند که این آتش سوزی های ناشی از تغییرات اقلیمی، پیامدهای بهداشتی بسیار وخیمی برای ساکنان ایالت های غربی ایالات متحده خواهد داشت. به نوشته تارنمای هیل؛  پالایشگاه های ایالت تگزاس آمریکا که در اوایل اسفندماه با بی سابقه ترین برودت هوای قطبی و یخبندان مواجه بود، صدها هزار تن مواد آلاینده درهوا متصاعد کردند. چندین پالایشگاه و کارخانه مواد پتروشیمی به علت بروز توفان قطبی و یخبندان ناچار به بستن واحدهای خود شدند که این مساله موجب بروز مشکلاتی برای نیروگاه های تولید برق که نیازمند به گاز طبیعی بودند، شد.  این مساله باعث شد تا کارخانه های پتروشیمی و پالایشگاه ها برای ممانعت از آسیب دیدن واحدهای خود اقدام به سوزاندن گازهای سمی بکنند که این وضعیت به شدت هوای این ایالت را آلوده کرده است. به گزارش ایرنا، سرمای بی سابقه و برف در تگزاس باعث شده حدود یکهزار و ۲۰۰ مرکز تهیه آب آشامیدنی به دلیل قطعی برق و خسارات ناشی از یخبندان، قادر به تصفیه آب سالم نباشد و هزاران شهروند تگزاسی ناگزیر در صف های طولانی خودرو برای دریافت آب آشامیدنی و مواد غذایی به سر ببرند.