آغاز فرآیند دیجیتال مارکتینگ برای آموزشگاه مجازی یاریگران زندگیبه گزارش روز چهارشنبه ایرنا از ستاد مبارزه با مواد مخدر، محمدمهدی اسماعیلی با اعلام این خبر گفت: یکی از مهم‌ترین جوامع هدف در مداخلات منطبق با مفاهیم و اصول پیگیری همگانی، مخاطبین در محیط‌های دانشجویی هستند که به دلیل گستره و تنوع جغرافیایی و فرهنگی، امکان تحت پوشش کامل قراردادن آنها، بسیار سخت و دشوار هستند.   وی اظهار داشت: به همین دلیل و با هدف استانداردسازی محتوای ارائه شده در این زمینه و همچنین تحقق عدالت در توزیع خدمات؛ اداره‌کل فرهنگی و پیشگیری ستاد با همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، اقدام به راه اندازی آموزشگاه مجازی یاریگران‌زندگی کرده است.  مدیرکل فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با موادمخدر خاطرنشان کرد: در حال حاضر، بسترهای ارائه محتوا در ۳ مبحث، نهایی شده و فرایند توسعه موضوعات تحت پوشش تا ۱۲ مورد و همچنین اقدامات معطوف به دیجیتال مارکتینگ سامانه مذکور آغاز شده است. اسماعیلی یادآور شد: این اقدامات با محوریت دانشگاه فردوسی مشهد انجام خواهد شد و تاکنون قریب به ۸۰۰ دانشجو از طریق سامانه مورد نظر، تحت آموزش قرار گرفته‌اند. وی ادامه داد: براساس برنامه‌ریزی انجام شده و تا پایان سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱؛ این عدد به بیش از ۵۰ هزار دانشجو خواهد رسید.