اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

چند درصد دانش‌آموزان واکسن کرونا تزریق کرده‌اند؟