تیرچه پیش تنیده تهران bpicoچراغ سر ردیف صندلی سینمایی mcrمشخصات تیرچه پیش تنیده bpicoگریتینگ کامپوزیتی و فلزی

وزیر راه: در صنعت ریلی به شکوفایی و خودباوری رسیدیم
به گزارش ایرنا، "محمد اسلامی" امروز (سه‌شنبه) در هشتمین مراسم ورود ناوگان جدید ریلی تولید داخل به شبکه حمل‌و نقل ریلی که در ساختمان راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران برگزار شد، افزود: راه‌اندازی مجدد کارخانه متروکه تولید لوکوموتیو پارس و بازگشت آن به مدار تولید حایز اهمیت بسیار است.  وی با اشاره به بازدید از این کارخانه در سال ۹۲، ادامه‌داد: "برای من اهمیت داشت که تولید این کارخانه با تفکری که می‌گوید باید ظرفیت داخلی را کنار گذاشت و خرید خارجی داشت، مقابله کند". اسلامی بیان‌داشت: امروز خدا را شاکرم که به همت همه شرکت‌های حمل و نقل ریلی، خرید داخلی از واگن پارس انجام شده و اعتماد در سیستم حمل و نقل ریلی بین تولیدکننده و مصرف‌کننده به وجود آمده است. وزیر راه‌و شهرسازی گفت: امروز نخستین لوکومتیو واگن پارس تحت عنوان "پارس٣٣" به شرکت "البرز نیرو" تحویل داده شد. وی ابراز امیدواری کرد رضایت مسافران و صاحبان بار از خودباوری در شبکه ریلی افزایش یابد و افزود: با روحیه خودباوری شاهد شکوفایی صنعت ریلی هستیم. به گزارش ایرنا، امروز خط تولید لکوموتیو در شرکت واگن پارس اراک پس از ۱۰ سال تعطیلی، مجدد راه‌اندازی شد که با توجه به شیوع کرونا و مشکلات فعالیت‌های اقتصادی، امیدبخش است. به گفته مدیرعامل شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی، امسال در مجموع تاکنون ۵۲۱ دستگاه انواع ناوگان وارد شبکه ریلی شده و ظرفیت جابه‌جایی بار و مسافر را از نظر کمی و کیفی ارتقاء داده است.