دوزینگ پمپ .مترینگ پمپجابجایی انواع درختان تخصص ماست‎ترخیص کالا بازرگانی احدیفروشگاه اینترنتی مسیرسلامت

نوبخت:‌ برای افزایش اعتبارات ردیف خیّرین مدرسه‌ساز تلاش می‌کنیم
محمدباقر نوبخت این رقم را برای تکمیل پروژه ها و مشارکت با خیرین مدرسه ساز عنوان کرد و افزود: تلاش ما برآن است که این رقم را در پنج ماهه اول سال، تخصیص دهیم و از طریق بند «ز» تبصره «۵»، خارج از سقف، برای پرداخت بدهی و مطالبات پیمانکاران، افزایش دهیم. به گزارش روز دوشنبه وزارت آموزش و پرورش وی با تأکید بر افزایش میزان مشارکت خیّرین گفت: باید در این زمینه کارگروهی تشکیل دهیم تا با پیگیری‌های لازم، زمینه را برای مشارکت بیشتر افراد خیّر در امر نیک مدرسه سازی، هموارتر کنند. رییس جامعه خیّرین مدرسه ساز کشور، دیروز گفت: میزان تعهد خیّرین مدرسه‌ساز در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال پیش افزایش ۱۰۰درصدی داشته و به ۳ هزارمیلیارد تومان رسید.