اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

تئاترشهر تا اطلاع‌ثانوی میزبان اثری نخواهد بود/ تماشاخانه ایرانشهر باز است و اجرا منوط به تمایل گروهاست