صندلی همایش با صفحه آموزشی رض کو …صندلی ماساژور بن کر Boncare k18آموزشگاه زبان آلمانی شرق تهرانتعمیر تلویزیون سونی

شناسایی نقش نوعی پروتئین در رشد سلول‌های شنوایی جدید
به گزارش روز شنبه پایگاه خبری مدیکال نیوز، وجود سلول‌های مویی سالم در گوش درونی، برای شنوایی حیاتی است. برخی از این سلول‌ها موجب تقویت صوت دریافتی می‌شوند و برخی دیگر امواج صوتی را به سیگنال‌های الکتریکی تبدیل می‌کنند که به مغز منتقل می‌شوند. در صورتی که سلول‌های مویی به درستی رشد نکنند یا در اثر استرس محیطی مانند صداهای بلند دچار آسیب شوند، شنوایی از بین می‌رود. به گفته محققان، پروتئین GFI۱ تعیین می‌کند که یک سلول مویی در دوران جنینی به گونه‌ای رشد کند که تبدیل به یک سلول مویی بالغ شود یا کارکرد آن تغییر کرده و به نوع دیگری از سلول‌ها تبدیل شود که عملکردی شبیه به نورون‌ها دارند. در این تحقیقات مشخص شد در غیاب پروتئین GFI۱ نحوه توصیف ژن در سلول‌های مویی دوران جنینی به‌گونه‌ای است که این سلول‌های نمی‌توانند به سلول‌های مویی بالغ تبدیل شوند. همچنین فقدان این پروتئین می‌تواند منجر به جهش ژنتیکی پروتئینی موسوم به POU۴F۳ شده و در نهایت موجب از بین رفتن شنوایی شود. گزارش کامل این تحقیقات در نشریه Development منتشر شده است.