یک دستگاه پرس هیدرولیک فول اتوماتیک …ترمینال شهیدکلانتری باربری عدل …تست ورزش NORAV آمریکا/آلماندستگاه عرق گیری گیاهان