محسن جوادی روز دوشنبه در مراسم امضای تفاهم نامه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بانک صادرات به عنوان بانک عامل سی و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در محل این وزارتخانه به تاکیدات سید عباس صالحی وزیر فرهنگ درباره توجه و توسعه اقتصاد فرهنگ اشاره کرد و گفت: توسعه اقتصاد فرهنگ همواره مد نظر ما بوده و خواهد بود؛ امضای تفاهم نامه با بانک صادرات نیز در همین راستا انجام گرفته است. وی همچنین با اشاره به اینکه در حوزه فرهنگ حرکت های خوب و روبه جلویی صورت گرفته اظهار داشت: تلاش ما در مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این است تا فضاهای مناسبی برای حمایت و کمک به اهالی فرهنگ و هنر گشوده شود. ادامه دارد......