شنبه, ۳۰ تیر, ۱۴۰۳ / 20 July, 2024


تحلیلی بر ادراک جنگ در نظام بین‌الملل - دیپلماسی ایرانی
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ / سایت دیپلماسی ایرانی / سیاسی

تحلیلی بر ادراک جنگ در نظام بین‌الملل - دیپلماسی ایرانی

سینا عمادی در یادداشتی برای دیپلماسی ایرانی می نویسد: از چهار حالت ادراک جنگ ۱. جنگ محدود در مقابل جنگ محدود ۲. جنگ محدود در...وایرال شده در شبکه‌های اجتماعی