پنجشنبه, ۳ خرداد, ۱۴۰۳ / 23 May, 2024


بایدن در آستانه شکست؟! - دیپلماسی ایرانی
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ / سایت دیپلماسی ایرانی / سیاسی

بایدن در آستانه شکست؟! - دیپلماسی ایرانی

با تداوم و تشدید اعتراضات هر روزه مردم آمریکا در این کشور که اکنون کار به درگیری با پلیس و نیروهای امنیتی کشیده و مردم...