جمعه, ۲۵ خرداد, ۱۴۰۳ / 14 June, 2024


اروپا در مشت راست افراطی - دیپلماسی ایرانی
۳ روز قبل / سایت دیپلماسی ایرانی / سیاسی

اروپا در مشت راست افراطی - دیپلماسی ایرانی

در صورتی که تشکل‌های راست افراطی موفق شوند در چند کشور اروپایی رأی بالا به دست آورند، طبعاً در پارلمان اروپا یک فراکسیون قوی ایجاد...