پنجشنبه, ۳۱ خرداد, ۱۴۰۳ / 20 June, 2024


چه شد اسرائیل و ایران از آستانه جنگ، پا پس کشیدند؟ - دیپلماسی ایرانی
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ / سایت دیپلماسی ایرانی / سیاسی

چه شد اسرائیل و ایران از آستانه جنگ، پا پس کشیدند؟ - دیپلماسی ایرانی

ولی نصر در یادداشتی می نویسد: چشم انداز یک تشدید خطرناک دیگر بر منطقه سایه افکنده است. حمله اسرائیل به رفح می تواند رویارویی تازه...