یکشنبه, ۳ تیر, ۱۴۰۳ / 23 June, 2024


بعید است چیزی در ایران تغییر کند - دیپلماسی ایرانی
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ / سایت دیپلماسی ایرانی / سیاسی

بعید است چیزی در ایران تغییر کند - دیپلماسی ایرانی

جمهوری اسلامی ایران، چندان هم با آشفتگی های سیاسی بیگانه نیست، بلکه در ۴۵ سال تاریخ دستگاه سیاسی اش، توانسته است به مسیر خود ادامه...