دوشنبه, ۴ تیر, ۱۴۰۳ / 24 June, 2024


آغاز دوره فرابرجام؟ - دیپلماسی ایرانی
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ / سایت دیپلماسی ایرانی / سیاسی

آغاز دوره فرابرجام؟ - دیپلماسی ایرانی

صابر گلعنبری در یادداشتی می نویسد: در مورد محتوا و ادبیات قطعنامه سوم شورای حکام پس از تصویب برجام می‌توان آن را تندتر از دو...