یکشنبه, ۶ خرداد, ۱۴۰۳ / 26 May, 2024


آغازی بر پایان هیبت پوشالی - دیپلماسی ایرانی
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ / سایت دیپلماسی ایرانی / سیاسی

آغازی بر پایان هیبت پوشالی - دیپلماسی ایرانی

غفور کریمی در یادداشتی برای دیپلماسی ایرانی می نویسد: بی‌شک ادامه تنش و گشایش آتش علیه منافع ایران در منطقه و همچنین سرزمین اصلی ایران،...