چهارشنبه, ۲ خرداد, ۱۴۰۳ / 22 May, 2024


اسرائیل در استفاده از توان هسته ای علیه ایران درنگ نخواهد کرد! - دیپلماسی ایرانی
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ / سایت دیپلماسی ایرانی / سیاسی

اسرائیل در استفاده از توان هسته ای علیه ایران درنگ نخواهد کرد! - دیپلماسی ایرانی

مرتضی موسوی خلخالی با تاکید بر این نکته می گوید که اسرائیل تنها بازیگر خاورمیانه دارای قدرت اتمی است و متذکر می‌شود که، «اگر سلسله...