پنجشنبه, ۳۱ خرداد, ۱۴۰۳ / 20 June, 2024


بحران تازه اسرائیل - دیپلماسی ایرانی
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ / سایت دیپلماسی ایرانی / سیاسی

بحران تازه اسرائیل - دیپلماسی ایرانی

در حالی رژیم صهیونیستی با مجموعه‌ای از بحران‌های سیاسی، امنیتی، نظامی، اجتماعی، اقتصادی، اقتصادی، تجاری و دیپلماتیک ناشی از ۸ ماه کشتار و جنایت در...