یکشنبه, ۳ تیر, ۱۴۰۳ / 23 June, 2024


وقتی همه چیز به هم می ریزد - دیپلماسی ایرانی
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ / سایت دیپلماسی ایرانی / سیاسی

وقتی همه چیز به هم می ریزد - دیپلماسی ایرانی

شهریادر پیشگاهی در یادداشتی برای دیپلماسی ایرانی می نویسد: عملیات وعد الصادق صفحه جدیدی در منطقه گشود. این صفحه فقط در محدوده قدرتنمایی کشورمان نخواهد...