تدوین توجیه فنی و اقتصادی پل انرژی آذربایجان، ایران و روسیه ادامه دارد
  به گزارش امروز (دوشنبه) خبرگزاری "آپا"، شاهبازاف خاطرنشان کرد، که در سال ۲۰۱۹ میلادی میان شرکت های "آذر انرژی" جمهوری آذربایجان، "توانیر" ایران و نیز دو شرکت روسیه از جمله "اپراتور سیستم انرژی واحد" و "روس ستی" توافقنامه تدوین مشترک توجیه فنی و اقتضادی اتصال شبکه های برقی سه کشور به امضا رسید.   شاهبازوف که با مجله "نفتگازووایا ورتیکال "روسیه مصاحبه کرده، افزود: برای تدوین طرح توجیه فنی و  اقتصادی اتصال شبکه های انرژی برق جمهوری آذربایجان، ایران  و روسیه شرکت بین المللی مهندسی "مهندسین مشاور موننکو ایران" مشغول بکار شده شده و در حال حاضر کارها در زمینه تدوین این سند ادامه دارد.  وزیر انرژی جمهوری آذربایجان ادامه داد: با  تدوین این سند مسیر پل انرژی برق میان سه کشور و  نیز کارایی اقتصادی اجرای این طرح مشخص خواهد شد.