اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

کین: از شکست درس می‌گیریم؛ هواداران انگلیس حق دارند به ما اعتراض کنند