سخنگوی دولت جان باختن دانش‌آموزان کرمانشاهی را تسلیت گفت

سخنگوی دولت جان باختن دانش‌آموزان کرمانشاهی را تسلیت گفت