میکسرمستغرق واجیتاتورگیربکس خورشیدیتعمیر کولر گازی،سرویس کولر گازی،نصب …بهترین آموزشگاه زبان ترکی استانبولی …

برنامه‌های درسی شنبه ۱۵ آذر شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن
به گزارش روز جمعه ایرنا از وزارت آموزش و پرورش، برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن در روز شنبه ۱۵ آذر ماه ۱۳۹۹ پخش می‌شود به شرح زیر است: شبکه ‌آموزش: ساعت ۷:۴۵تا ۸آموزش درس تربیت‌بدنی فنی و حرفه ای و کاردانش : ساعت٨ تا ٨:٣٠ استاندارد نقاشی چهره - رشته چهره سازی - پایه ۱۱ -شاخه کاردانش ساعت٨:٣٠ تا٩ ترسیم دیتیل های اجرایی ساختمان - رشته نقشه کشی ساختمان و معماری داخلی - پایه ۱۱و۱۲ - شاخه کاردانش ساعت ۹تا۹:۳۰ آموزش اتوکد - رشته نقشه کشی ساختمان و معماری داخلی - پایه ۱۰ - شاخه کاردانش ساعت ۲۰:۵۰تا ۲۱:۱۵ تعمیر بوستر ترمز- رشته مکانیک خودرو - پایه ۱۱ - شاخه فنی و حرفه ای ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰ نصب و سرویس سیستم های اداری و صنعتی - پایه ۱۰ - رشته الکترونیک - شاخه فنی و حرفه ای پایه ابتدایی: ساعت۱۰:۳۰تا ١١ فارسی و نگارش پایه اول ساعت ١١ تا۱۱:۳۰ بازی و ریاضی پایه دوم ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰ علوم تجربی و تفکر پایه سوم ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰ بازی و ریاضی پایه چهارم ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰ فارسی و نگارش پایه پنجم ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰ علوم تجربی و تفکر پایه ششم ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰ آموزش نوآموزان پیش دبستانی متوسطه اول: ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰ زبان انگلیسی - ( بخش آواها و حروف وشنیداری درس سوم ) پایه هفتم ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰ زبان انگلیسی - ( شنیداری درس سوم) پایه هشتم ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ زبان انگلیسی -( گرامر درس دوم ) پایه نهم دوره آموزش مجازی متوسطه : ساعت ١۶تا ۱۶:۳۰ رشد حرفه ای معلمان - درس پژوهی متوسطه دوم : ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ زیست شناسی ۳ - پایه ۱۲- رشته علوم تجربی ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ زیست شناسی ۲ - پایه ۱۱- رشته علوم تجربی ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰ کارگاه کار آفرینی و تولید - پایه ۱۱ - مشترک تمامی رشته ها ساعت ۲۰:۰۰تا۲۰:۲۵ فیزیک ۲ - پایه ۱۱ - رشته تجربی ساعت ۲۰:۲۵تا ۲۰:۵۰ ریاضی ۳ - پایه ۱۱ -رشته تجربی شبکه چهار: ساعت۷:۳۰درس عربی زبان قرآن ۱پایه۱۰رشته ادبیات و علوم انسانی . ساعت۸درس ریاضی آمار۱پایه۱۰رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی. ساعت۸:۳۰درس عربی زبان قرآن۲پایه۱۱ادبیات وعلوم انسانی . ساعت۱۰:۱۵درس عربی زبان قرآن۳پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی . ساعت۱۰:۴۵درس دین وزندگی۲پایه۱۱رشته ادبیات و علوم انسانی. ساعت۱۱:۱۵درس عربی زبان قرآن۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی. ساعت۱۱:۴۵درس زبان خارجی۱پایه۱۰مشترک تمام رشته ها . ساعت۱۲:۱۵درس فیزیک۳پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک. ساعت۱۲:۴۵درس حسابان۱پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک. ساعت۱۳:۱۵درس فیزیک۳پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک. شبکه قرآن ومعارف اسلامی: ساعت۱۱درس انس با قرآن کودکان پیش دبستانی. ساعت۱۱:۳۰درس آموزش قرآن اول دبستان. ساعت۱۵دین و زندگی ۳پایه دوازدهم رشته علوم و معارف اسلامی ساعت۱۵:۳۰آموزش قرآن پایه هفتم مقطع اول متوسطه